, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Integrativ terapi

Mennesket sees som en helhet av kropp, sjel og ånd i en sosial og økologisk virkelighet. Det terapeutiske arbeidet legger vekt på å være ressursfokusert og helsefremmende, og belastninger, mangler og traumer arbeides med ut fra respekt for klientens ressurser og ekspertise på eget liv. Terapeuten er ekspert på sitt fag, mens klienten er eksperten i eget liv.

Slide 1

Terapi

Jeg er utdannet psykoterapeut gjennom studiet av Integrativ terapi. Integrativ terapi er en tysk psykoterapiretning som omfatter både psykoterapi, kroppsterapi, sosioterapi, noo-terapi (eksistensiell terapi med vekt på åndsperspektivet) og arbeid med kreative medier.

Kurs

Jeg tilbyr kurs, foredrag og workshops innen ulike emner. Det kan knytte seg til mitt spesialfelt skam, eller blant annet til tema som identitet, selvfølelse, sammenhenger mellom språk, kropp og identitet, religionspsykologiske tema som gudsbilder, ressurser og mestring.

Veiledning

Jeg tilbyr også veiledning av enkeltpersoner eller stabsveiledning. Det kan være veiledning knyttet til fag der jeg har feltkompetanse, eller det kan dreie seg om veiledning knyttet til stabsidentitet, kommunikasjon, ressursbruk, grenser, teamarbeid med mer.

Bok

Høsten 2011 gav jeg ut boka "Skammens spor. Avtrykk i identitet og relasjoner". Den kan være nyttig for fag­folk innen helse- og sosialsek­toren, og den kan anven­des som pensumbok innen­for blant annet psykisk helse, medisin, syke­pleie, sosialt arbeid, rus­be­han­dling, diakoni, sje­le­sorg og teologi.

"Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse" (Tomas Tranströmer)